Margriet in Calcutta

Verslag vrijwilligerswerk Margriet:

Hierbij een impressie van het vrijwilligerswerk dat ik sinds 2007 doe in de Indiase stad Calcutta. Ik verblijf er meestal drie weken in april/mei. Ik  werk o.a. in een weeshuis waaronder een afdeling met gehandicapte kinderen. Het zijn kinderen die opgroeien tussen vrijwilligers en de zusters van de orde van moeder Teresa. Hun ouders, indien die nog leven, zien we nooit. Het zijn allemaal engeltjes van God. Op zondag help ik mee met het wassen en voeden van de vele straatkinderen die zich op een vaste plek verzamelen. Ze hebben géén ouders meer, óf ouders die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom moeten ze bedelen of verdienen een centje met kinderarbeid. Deze kinderen kijken uit naar dat ene moment in de week waarop ze verzorgd en gevoed worden.

Verder steun ik financieel diverse projecten die ik elk jaar bezoek:

Brick-stone-field-schools. Veel  kinderen worden door hun ouders meegenomen naar de fabrieken en aan het werk gezet, al is het met stenen sjouwen.  Het project is bedoeld om kinderarbeid tegen te gaan. D.m.v. sponsorgeld zijn leerkrachten aangesteld die de kinderen in de ochtend kosteloos onderwijzen (onder bizarre omstandigheden) als de ouders in de fabriek werken. Het zijn leerkrachten met passie, die het met een krijtbord, wat leitjes en wat schriftjes moeten doen. De kinderen die deelnemen zijn vanaf peuter- tot eind basisschool leeftijd. Maar ze slepen ook hun babybroertje of zusje mee tijdens de les.

The rainbouw children. Deze kinderen wonen op het dak van de Loreto school. Ze zijn wees, kind van de straat of kind uit een familie met enorme armoede, corruptie, prostitutie, kindermishandeling, bedelaars, en alles wat God verboden heeft. In 2018 heb ik sponsorgeld gegeven om het plat dak van de school, waar de kinderen wonen, op te knappen. En in 2019 zag ik het resultaat. Fantastisch! Er zijn vrolijke kleurtjes gebruikt. Nieuw ijzeren raamwerk voor de ruiten, en zelfs een dak boven hun hoofd. Iedere geschonken euro is goed besteed. Hier doen we het voor!

Organisatie New Light . Zij vangen kinderen op waarvan de moeder in de prostitutie zit. Zij hebben deze “baan” om geld voor het gezin bij elkaar te sprokkelen. Gedurende de dag worden hun kinderen opgevangen bij New Light. Ze krijgen eten, maar ook onderwijs zodat ze later niet in de voetsporen van hun moeder hoeven te treden. Het zijn vaak getraumatiseerde kinderen omdat ze veelal getuige zijn geweest van de praktijken van hun moeder die veelal thuis plaats vinden. Het sponsorgeld wordt gebruikt voor scholing, voedsel, kleding. Ik kijk altijd met veel voldoening  naar de opvang van deze kinderen. Na schooltijd is er meditatie en vervolgens begeleiding bij het huiswerk.

Er zijn nog meer plaatsten die ik bezoek en waar nodig wordt er geholpen/gesponsord. Er wordt ter plekke gekocht wat nodig is voor de kinderen waar ik vrijwilligerswerk doe. Zo weet ik zeker dat alles goed terecht komt. Iedere euro is welkom; als hij maar gegeven wordt vanuit het hart.
Bedankt! Margriet 

Meer lezen: https://harriemargrietblog.wordpress.com/