Meggie in Kaapstad

Verslag Meggie:

Begin juni 2016 hebben wij dankzij een donatie van Opnuuj kansarme kinderen van Kuilsriver township in Kaapstad (ZA) voorzien van nieuwe kledij. Ook hebben we gezorgd voor alle benodigdheden voor een soep-middag. Door deze gulle gift hebben we veel kinderen mogen blij maken!

Heel veel dank namens Meggie, Jenna, Benoit, Saartje, Dawn Philips & haar team.