Over ons

Stichting Opnuuj bestaat uit een gevarieerde groep vrijwilligers. De een is een halve dag per maand te vinden in de winkel en de ander helpt een paar keer per week een handje mee.

Het bestuur van Opnuuj bestaat uit:

Mevrouw K. Driessen, voorzitter

De heer H. Richter, penningmeester

Mevrouw A. Bouvrie, secretaris

Mevrouw G. Knoop, lid

Doelstelling:

De stichting heeft als doel om de levensomstandigheden van kansarme kinderen te verbeteren door middel van bijdragen aan onderwijs, benodigde goederen en dagelijkse verzorging.

Beleidsplan:

Voor het bereiken van beoogd doel werkt de stichting samen met andere organisaties en lokale projecten en tracht ook zelf kleinschalige projecten op te zetten. Voor het verkrijgen van de gelden worden eigen en door derden gedoneerde kleding en allerlei damesspulletjes en accessoires verkocht. Voor het verkrijgen van de kleding en andere spullen worden potentiële donateurs gezocht. Jaarlijks wordt met betrekking tot de inkomsten en uitgaven een jaarrekening gemaakt waarbij bij de kascontrole alle transacties/betalingen nog eens nader tegen het licht worden gehouden en door 2 niet bestuursleden worden gecontroleerd. Gedurende het boekjaar dienen in principe 4 bestuurvergaderingen te worden gehouden in welke vergaderingen door de penningmeester inzage dient te worden gegeven met betrekking tot de financiële positie.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de balans van 2014 klik dan hier:
Financieel overzicht Stg Opnuuj 2014
voor het overzicht van 2015 klik dan hier: Financieel Overzicht Stg Opnuuj 2015
voor het overzicht van 2016 klik dan hier: Financieel Overzicht Stg Opnuuj 2016
voor het overzicht van 2107 klik dan hier: Financieel Overzicht Stg Opnuuj 2017
voor het overzicht van 2018 klik dan hier: Financieel Overzicht Stg Opnuuj 2018
voor het overzicht van 2019 klik dan hier: Financieel Overzicht Stg Opnuuj 2019

voor het overzicht van 2020 klik dan hier: Financieel Overzicht Stg Opnuuj 2020

voor het overzicht publicatieplicht ANBI klik dan hier:  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020 (1)

 

Beloningsbeleid:

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding.

Opnuuj heeft de ANBI status

RSIN: 854414642 / SBI-code: 94996

Kvk nummer: 61616168

Bankrekeningnummer: NL65 INGB 0006 687970