St. Kinderprojecten Guatemala

Wij leverden met OPNUUJ een financiele bijdrage aan projecten die de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in Guatemala verbeteren. Deze stichting richt zich al meer dan 10 jaar met name op onderwijsprojecten die een concrete en zichtbare verbetering opleveren voor educatie van de kinderen.

www.kinderprojectenguatemala.nl