St. Nienoo

Deze stichting zorgt voor activiteiten voor arme kinderen in onze regio. Voor het sinterklaasfeest van 2018 heeft OPNUUJ een financiele bijdrage geleverd.

www.nienoo.nl