St. Samen Delen

De stichting Samen Delen brengt alle mogelijke hulpgoederen naar onder andere bejaardentehuizen, psychiatrische instellingen, kindertehuizen, ziekenhuizen, hospices, scholen, crèches en heel veel gezinnen in Oost-Europa. Daarnaast worden in eigen regio ook heel veel gezinnen geholpen
in nauwe samenwerking met professionele instellingen en andere vrijwilligersorganisaties. In de oude school in Meezenbroek is een kledingwinkel gevestigd, waar mensen met een verwijzing gratis kunnen winkelen. OPNUUJ levert een deel van de hier aangeboden spullen.